Kontakt informacije

Adresa:

PLASTOFLEX d.o.o.
Branilaca grada bb,
75320 Gračanica,
Bosna i Hercegovina

Tel/Fax:

+387 35 705-030

Mirsad Helić, Direktor
E mail: mirsad.helic@plastoflex.ba

Suad Helić, Menadžer
E mail: suad.helic@plastoflex.ba

Fadija Helić, Finansije i računovodstvo
E mail: fadija.helic@plastoflex.ba

Salih Hadžihasanović, Nabava/Administracija Proizvodnje
E mail: salih.hadzihasanovic@plastoflex.ba

Fatima Omerović, Rukovodilac kontrole kvaliteta
E mail: fatima.omerovic@plastoflex.ba

Mahir Šabić, Prodaja
E mail: mahir.sabic@plastoflex.ba

Naša lokacija
Direktni kontakt

Vaše ime

Vaš Email

Broj telefona

Vaša Poruka

Prijava za posao

Naša poslovna politika usmjerena je ka ravnopravnom zapošljavanju potencijalnih kandidata, svih kvalifikovanih osobama bez razlike na: rasu, boju, spol, religiju, starosnu dob, porijeklo i nacionalnost.