BRIZGANJE PLASTIKE

Plastoflex se bavi preradom plastike metodom injekcionog brizganja. Posjedujemo mašine u rasponu od 10 do 1.000 tona sile zatvaranja. Maksimalna težina proizvoda je 3.000 g.

Prerađujemo sljedeće materijale: PP, PE, ABS, PA, TPE, PC, PA, ASA, HDPE, LDPE.

PROIZVODNJA ALATA

Alatnica je opremljena najsavremenijim CNC mašinama za obradu metala. Naši inženjeri i operateri imaju dugogodišnje iskustvo u projektovanju najsloženijih alata za sve vrste brizganja. Naš tim za razvoj će udovoljiti svim Vašim potrebama od same ideje do konačne realizacije projekta.

Izrada alata za brizganje plastičnih masa vrši se u odvojenom pogonu u krugu firme, tako da imamo mogućnost da veoma lako i brzo vršimo montažu, puštanje u rad i testiranje gotovih alata na vlastitim mašinama za brizganje.
Pored izrade alata, kako za potrebe vlastitog asortimana proizvoda, tako i za potrebe tržišta, vršimo i usluge mašinske obrade metalnih poluproizvoda i proizvoda kao što su:

• CNC glodanje;
• CNC struganje;
• CNC erodiranje (žica i elektroda);
• CNC bušenje;

kao i usluge obrade na klasičnim konvencionalnim mašinama (strug, bušilica, brusilica za ravno i okruglo brušenje, presa za tuširanje alata).

KONTROLA KVALITETA

Osiguravanje kvaliteta u proizvodnom procesu predstavlja skup svih radnih i organizacionih poteza koji garantuju da proizvodi posjeduju karakteristike kvaliteta zahtjevane tehničkom i tehnološkom dokumentacijom.

Program osiguranja kvaliteta u firmi uključuje sve etape rada, kao što su:

1. Planiranje;
2. Izrada tehničke dokumentacije;
3. Proizvodni proces;
4. Mjerenje i kontrola u proizvodnji;
5. Testiranje proizvoda;
6. Pakovanje;
7. Dostava.